Vahdet Nafiz Aksu

ANA SAYFABUGÜNKÜ ERZURUMYEREL YAZILAR MAKALE / FIKRA / ÖYKÜ ERZURUM YAZILARI KİTABITÜM ŞİİRLERİM PDF

serbest  şiirlerimheceyle şiirlerim heceyle rübailer sesli şiirlerim resimli şiirlerimşiir sunuları

 

Vahdet Nafiz Aksu

E-KANAL CANLI YAYIN

TRT'DEKİ SÖYLEŞİLERİM

USTALARDAN SESLİ ŞİİRLER

ŞİİR VİDEOLARI -VNA

HER ŞEYİN BAŞLADIĞI ŞEHİR

ÖNERİLER/ETKİNLİKLER

STRATEJİK HEDEFLER

BELGELERLE ERMENİ ZULMÜ

NET KÜTÜPHANE

100 TEMEL ESER

TARİH/ KÜLTÜR SOHBETLERİ

OSMANLI TARİHİ

SARI GELİN KİMİN TÜRKÜSÜ

ERZURUM  FIKRALARI

ÖZGEÇMİŞİM

FOTOBEN

KİTAPLARIMSÖZÜN SERHADDİ DUA
stratejik araştırma kurumları

araştırmacılar için kaynaklar

Türk dünyası araştırmaları

filozofların fikir dünyası

mevlana ney ve sema

Türk edebiyatı kolleksiyonu

edebiyat söyleşileri

düşünce dergi ve siteleri

e-kitap bankası

altı çizili satırlar

kuran ufku

öğrenciler için kaynaklar

ekovart tv-sanat haberleri

Türk islâm sanatları

kültür ve turizm bakanlığı

kent kent yeryüzü

yapı kredi kültür-sanat

gazetelerin birinci sayfaları

yerel medya

gazetelerin internet sayfaları

bebek ve anne com

gerekli tüm linkler 
SIK DİNLEDİKLERİM

 
kelâm-ı kibar


 

 

  İletişim Formu


 

bu sayaçtan önceki ziyaretçi:
165900

 

 

Google Site

 

 

 
 
DAĞ ÖZELLEŞİR, KIŞ TURİZMİ GÜZELLEŞİR

Özelleştirme Yüksek Kurulu, Erzurum Kayak Merkezlerinin 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde, işletme hakkı devri suretiyle özelleştirilmesini kararlaştırdı.
Detaya girmeden karar hakkındaki kanaatimi hemen söyleyeyim: Dağ özelleşir, kış turizmi güzelleşir!
***
Kış Ekonomisi’nin önemli bir unsurunu teşkil eden Kış Turizmi’nin istenen düzeye ulaşabilmesi için profesyonel yaklaşımlara ihtiyaç var.
‘Kış Turizmi’ne’, sektörel bir anlayışla değil; şehrin kalkınma dinamiğinin çerçevesini bütünsel bir yaklaşımla çizen kış ekonomisi mantığıyla yaklaşmak gerekiyor.
Kış Ekonomisi’nin geleceğinde önemli rol oynamaya aday Konaklı Bölgesi ve bütünüyle Kış Turizmi açısından yeni yaklaşımlara ihtiyaç olduğu kesindir.
Yeni tesisleşme çabalarında ‘altyapı’ koşullarının süratle geliştirilmesi ve ‘yap-işlet-devret’ gibi yöntemlere başvurulması yararlı olabilir.
Tesislerin ‘kamu eliyle’ rantabl işletilmesi uzun vadede mümkün görülmüyor. Tesislerin kamu dışı yöntemlerle işletilmesine imkân verecek uygulamalara bir an önce geçilmesini yararlı görüyoruz.
Mevcut tesislerin işletme haklarının devri, kiralama, tam özelleştirme uygulaması olarak mülk satışı, başvurulacak uygulamalardan birkaçı olarak değerlendirilebilir.
Bunlardan hangisi gerçekleştirilirse gerçekleştirilsin serbest piyasa şartları içinde, tam rekabet ortamında müşteri piyasasına açılma, inavasyon; sektördeki yenilikleri takip etme ve uygulama, sektörün dünyadaki gelişmelerini takip etme açısından başarılı olacaktır.
Turizm çeşitliliği anlayışıyla çim kayağı, paraşütlü kayak ve benzeri aktivitelerle yaz aylarında da tesislerden yararlanılmasına yönelik çalışmalar, ‘profesyonelleşmeye’ yönelik uygulamalarla devre sokulabilecektir.
***
ENER adına yaptığım 24.01.2012 tarihli açıklamada yer alıyor yukarıdaki görüşler.
Aynı günlerde, şehir adına çok anlamlı girişim ve çalışmalarını takdirle takip ettiğimiz ERVAK da ‘Erzurum Kayak Tesislerinin’ özelleştirilmesine ilişkin görüşünü net olarak ortaya koymuştu.
Yaklaşık bir yıl önce dile getirdiğimiz hususların, bugün hayata geçirilmiş olmasından mutluluk duyuyoruz.
Elbette böyle bir karar öncelikle ‘siyasi kararlılık, emek ve takibin’ sonucudur. Katkısı olanlara teşekkürü borç biliriz.
***
Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun Erzurum Palandöken ve Konaklı kayak merkezlerinin özelleştirme kapsam ve programına alındığına ilişkin kararı sevindiricidir.
Karara göre, tesislerin işletme hakkı ilgili mevzuat hükümlerince özel teşebbüse verilecek.
4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 18. Maddesine göre İşletme Hakkının Verilmesi, “…mal ve hizmet üretim birimlerinin mülkiyet hakkı saklı kalmak kaydıyla bedel karşılığında belli süre ve şatlarla işletilmesi hakkının verilmesi” şeklinde tanımlanıyor.
Bize göre, Erzurum için en isabetli yöntem belirlenmiş… Mülkiyet hakkının saklı kalması iyi olmuş.
***
Bundan sonraki süreç umarız ki hızlı bir şekilde ilerler. Gecikmelere meydan verilmez. İhaleyi güçlü, becerikli, dirayetli firmalar kazanır. Hem kendisi kazanır, hem şehre kazandırır.
Erzurum’un dünya çapında bir merkez olması da, ‘Kış ekonomisi’ anlayışının yerleşmesi de buna bağlı…