Vahdet Nafiz Aksu

ANA SAYFABUGÜNKÜ ERZURUMYEREL YAZILAR MAKALE / FIKRA / ÖYKÜ ERZURUM YAZILARI KİTABITÜM ŞİİRLERİM PDF

serbest  şiirlerimheceyle şiirlerim heceyle rübailer sesli şiirlerim resimli şiirlerimşiir sunuları

 

Vahdet Nafiz Aksu

E-KANAL CANLI YAYIN

TRT'DEKİ SÖYLEŞİLERİM

USTALARDAN SESLİ ŞİİRLER

ŞİİR VİDEOLARI -VNA

HER ŞEYİN BAŞLADIĞI ŞEHİR

ÖNERİLER/ETKİNLİKLER

STRATEJİK HEDEFLER

BELGELERLE ERMENİ ZULMÜ

NET KÜTÜPHANE

100 TEMEL ESER

TARİH/ KÜLTÜR SOHBETLERİ

OSMANLI TARİHİ

SARI GELİN KİMİN TÜRKÜSÜ

ERZURUM  FIKRALARI

ÖZGEÇMİŞİM

FOTOBEN

KİTAPLARIMSÖZÜN SERHADDİ DUA
stratejik araştırma kurumları

araştırmacılar için kaynaklar

Türk dünyası araştırmaları

filozofların fikir dünyası

mevlana ney ve sema

Türk edebiyatı kolleksiyonu

edebiyat söyleşileri

düşünce dergi ve siteleri

e-kitap bankası

altı çizili satırlar

kuran ufku

öğrenciler için kaynaklar

ekovart tv-sanat haberleri

Türk islâm sanatları

kültür ve turizm bakanlığı

kent kent yeryüzü

yapı kredi kültür-sanat

gazetelerin birinci sayfaları

yerel medya

gazetelerin internet sayfaları

bebek ve anne com

gerekli tüm linkler 
SIK DİNLEDİKLERİM

 
kelâm-ı kibar


 

 

  İletişim Formu


 

bu sayaçtan önceki ziyaretçi:
165900

 

 

Google Site

 

 

 
 
KARA USUL SEÇİM ÇALIŞMASI

Birisi çıkıp “ Kara usul seçim çalışması nasıl yapılır?” diye sorsa, vereceğim kestirme cevap şudur:

“ Erzurum’daki gibi…”

Daha seçim kararı alınmamıştı, ama seçimin eli kulağındaydı. Biz de muhtemel bir erken seçimi göz önünde bulundurarak “ Erzurum Seçimlere Hazır mı? “ başlıklı bir yazı yayımlamıştık.

Şimdi o yazıdan bir bölümü buraya alalım, sonra bazı eklemeler daha yapalım.

***
Kuşkusuz tüm yurt sathında da böyle olmalı, ama özellikle yerel çapta seçim sürecinde titizlikle üzerinde durmamız gereken bazı hususlar var.

Yerel siyaseti kast ederek söylüyorum. Bütün siyasi parti mensupları nazarımızda öncelikle birer Erzurum evladıdır. Dolayısıyla karşılıklı ilişkilerimizde bu çok mühim hemşerilik hak ve hukukunu gözetmeliyiz.

Yapıcı, birleştirici bir üslup benimsemeliyiz. Siyasi faaliyetlerimizin bütününde prensip ve projeler üzerinde konuşmalıyız. Yerel sorunlar ve çözüm yolları hakkında daha şimdiden kapsamlı araştırmalar, raporlar hazırlamalıyız.

Siyaset üslubumuz palavraya, konuşmaya, nutka değil; yazıya, bilgiye, belgeye dayanmalı… Beyanat kalkınmacılığının faso fiso cazibesine kapılanlardan ne partisine, ne iline, ne de memleketine bir yarar gelir.

Bir de, bazı yerel siyasi aktörlerin bir takım kötü huyları var. Özellikle seçim sath-ı mailinde açıklamalara, gazete beyanatlarına bir bakın hele…

Sabah Genel Başkan ne demişse, bizimkiler onu yaymakla meşgul. Hınıs’ın, Tortum’un, Aşkale’nin tüm dertleri, sıkıntıları hallolmuş gibi, bizimkiler İran’dan, Irak'tan, ABD'den, AB'DEN’ bahsediyorlar… Yerel siyasetçinin öncelikli görevi, yerel sıkıntılara çözüm aramaktır.

Elbette memleket ve dünya meseleleri konusunda da yerel siyaset erbabının fikri vardır, olmalıdır. Ancak o konudaki siyasi parti görüşlerini birinci ağızlardan vatandaş zaten her gün izliyor, dinliyor.

Siyasi partilerimizden ricamız şu: İşi şimdiden ciddiye alın.

Şimdiden komisyonlar, çalışma grupları kurun. Parti binalarınızın en güzel bölümlerini AR-GE heyetlerine tahsis edin.

· Sivil kuruluşlarla, bilim adamlarıyla, kanaat önderleriyle toplantı üstüne toplantı yapın.
· Hamaset ve boş vaatler üzerine seçim stratejisi hazırlama ayıbına düşmeyin.
· Bunun için yeterli imkân ve kadrolara fazlasıyla sahipsiniz.

Önemli, ciddi bir yola çıkıyorsunuz. O halde yol azığını şimdiden tedarik edin. Artık oyun oynaş vakti değil, amel vakti. Zira kıyamete az kaldı! Halkın Mahkeme-i Kübrası seçimdir, bilmez misiniz?

Yerel siyasi önderler (ve adaylar), dünyaya nizamat vermeyi bırakıp, öncelikle şu hususlarda açıklayıcı, öğretici ve bilgilendirici olmalılar.

· Partileri şehrin yerel kalkınması için neler düşünüyor?
· İşsizlik, gelir dağılımı dengesizliği, kırsal kalkınma seferberliği, hayvancılık, turizm gibi temel konularda Erzurum için düşünülen, önerilen projeler nelerdir?
· Vaat edilen projelerin finansman kaynakları düşünülmüş müdür?
· Göreve talip olanların, yerel projelerini parti liderine kabul ettirip, genel parti seçim beyannamesine ve acil eylem planına dâhil ettirme gücü, kapasitesi var mıdır?

Böyle esasa dönük ciddi konular üzerinde konuşup, tartışmalıyız.

Şahsi hücumlara, kişisel yıpratma kampanyalarına asla tenezzül edilmemelidir.

“Benim hırsızım, benim yüzsüzüm, benim yalakam bir tanedir” dar kafalı siyaset üslubunun 21. yüzyıl Erzurum’unda müşteri bulamaması gerekiyor.

***
Adları açıklandığı günden beri Sayın Adaylarımız gecelerini gündüzlerine katarak çalışıyorlar.
İlçelere, köylere gidiyorlar. Ev toplantılarında konuşuyorlar. Bazıları televizyon ekranlarından seçmenlerine görüşlerini açıklıyorlar.

Muhtemelen il teşkilatları günlük programlar hazırlayıp, hangi adayın nerede, nasıl bir çalışma yapacağını belirliyorlar. Adaylara kimlerin refakat edeceğini tespit ediyorlar. Bunlar gerekli, rutin, öteden beri usul haline gelmiş çalışmalar.

Biz özellikle iddialı partilerimizden daha özgün çalışmalar bekliyoruz. Yerel sorunlara daha çok eğilsinler istiyoruz. Şehrin temel meseleleri üzerinde hem hazırlık yapmalarını, hem bu konudaki fikirlerini halkla daha çok paylaşmalarını bekliyoruz. Hizmet planlaması konusunda en muteber ilham kaynağı halktır. Bu fırsatı değerlendirmelerinde kendileri açısından yarar görüyoruz.

Sayın adaylar, seçimden önce işaret ettiğim şu hususlara lütfedip tekrar eğilirler mi?

· Partileri şehrin yerel kalkınması için neler düşünüyor? Kendilerinin bu husustaki görüşleri nelerdir?
· İşsizlik, gelir dağılımı dengesizliği, kırsal kalkınma seferberliği, hayvancılık, turizm gibi temel konularda Erzurum için düşünülen, önerilen projeler nelerdir?
· Vaat edilen projelerin finansman kaynakları düşünülmüş müdür?
· Adaylarımız, yerel projelerini hükümete taşımayı taahhüt edebiliyorlar mı? Temel sorunların çözümüne yönelik projelerini seçimden sonra Genel Başkanlarına iletip, destek sağlamayı taahhüt edebiliyorlar mı?
· Acaba, yukarıda işaret ettiğimiz şekilde komisyonlar, ARGE grupları oluşturup YEREL SEÇİM bildirgesi hazırlayan, bunu sivil kitle örgütleri, basın ve seçmenle paylaşan partilerimiz var mı?
· Böyle çalışmalar yapıldıysa, elimizde neden her hangi bir kitapçık, broşür metin yok?
· Sayın Sağlık Bakanı Hariç, AKP adayları neden basına, köşe yazarlarına ve aydınlara kendilerini ifade ihtiyacı duymuyorlar?

· Şehir sorunları ve çözüm yollarına vukufiyetlerine hiç kuşku duymadığımız bu seçkin şahsiyetlerin bu rahatlığının altında, “nasıl olsa seçileceğiz” kanaati mi yatıyor?

Böyle olsa bile, haber verme ve bilgilendirme görevi dışında kamu adına “denetim” görevi de bulunan yerel medyanın tüm siyasi etkinlikler, çalışmalar ve faaliyetlerden haberdar edilme mecburiyeti vardır. Bu sadece bir tercih meselesi değil, siyasetin yazı olmayan kuralları içinde yer alan bir “mükellefiyettir.”

Sayın Adaylar, şehir sorunları konusunda söyleyecek sözünüz olduğuna eminiz. Öyleyse niye söylemiyorsunuz? Yahut söylüyorsunuz da bizim mi haberimiz yok?

Entelektüel ağırlıklı seçim faaliyetlerini neden ihmal ediyorsunuz?

İletişim kanallarını kullanmadan yürütülen; ev toplantısı, köy gezisi ve paket TV yayımcılığı ile sınırlı seçim kampanyalarıyla da belki sonuç alınabilir. Ama adayların kendini ifade ve anlatma, aydınlatma görevleri eksik kalır.

Yerel kanaat önderleri, entelektüel çevreler ve basın mensuplarını dikkate almayan bir seçim stratejisi, büyük partilere ve ciddi adaylara yakışmaz.

Böyle bir seçim çalışmasının adı da “KARA USUL SEÇİM ÇALIŞMASI” olur!

BUNDAN SONRA MİTİNG YAPACAK PARTİLERDEN BİR RİCA: Erzurum’da yapılacak mitinglerde halka hitap edecek olan sayın liderlerin yukarıdaki sorulara cevap verecek, temel şehir sorunlarını içeren konuşmalar yapmasını bekliyoruz. Bir saat genel nutuk irat edeceklerse, bunun on dakikasını şehir meselelerine ayırmalıdırlar. Bunu sağlayacak olan yerel teşkilatlar ve milletvekili adaylarıdır.